Affaldssortering - ligesom derhjemme

2. juni 2024 22:34 , af Vibeke Kristensen

Nu er der affaldssortering i klubhuset!!!  🤗 Og det er præcis som derhjemme 😉

Der er en beholder til hhv. mad- og restaffald i skabet under vasken. For at undgå lugt er det en god ide at tømme madaffaldsposen efter hvert arrangement i klubhuset 🍎

Ved vinduet er der beholdere til hhv. plast/mad- og drikkekartoner, pap/papir, samt til metal og glas uden pant. 

Når beholderne er fyldte, skal de tømmes over i beholderne nedenfor trappen. Det er som sagt præcis som derhjemme 🫠

Dåser og flasker med pant kan stilles i beholderen, som står på køkkenbordet. Den er mærket "pant".

Tag godt imod den nye sorteringsordning.

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻