Indkaldelse til medlemsmøde i Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen

15. oktober 2021 16:14 , af Bettina Bruun

Indkaldelse til medlemsmøde i Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen torsdag den 4. november kl 18.

Som allerede annonceret i september nyhedsbrevet og på Rokort, så indkaldes der til medlemsmøde torsdag den 4. november kl 18 i klublokalet.

Dagsorden for mødet er iht. vedtægter for kajakafdelingen:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Aflæggelse af kajakafdelingsledelsens beretning
 • Fremlæggelse af (foreløbigt) regnskab for det forløbne år
 • Fremlæggelse af budget for det kommende år
 • Valg af medlemmer til kajakafdelingsledelsen (alle er på valg)
  • Bettina Bruun (genopstiller ikke)
  • Gitte Faber
  • Hans Henning Hansen
  • Kaj Knudsen (genopstiller ikke)
  • Pernille Haugaard Jensen (genopstiller ikke)
  • Peter Rosendal
 • Valg af 2 suppleanter (der er pt. ingen suppleanter)
 • Nedsættelse af eventuelle udvalg (der er pt. ingen forslag om udvalg)
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt

Derudover vil der være en gennemgang af de opdaterede roregler, og hvorledes memberlink fremover anvendes i kajakafdelingen. Formanden for Jyllinge Sejlklub vil også give information om klubben.

Forslag der ønskes behandlet på medlemsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før medlemsmødets afholdelse, dvs senest torsdag den 28 oktober. Indkomne forslag annonceres på afdelingens Facebook side og sendes på mail 8 dage før medlemsmødet. Forslag fremsendes til kajakbestyrelsen@jyllingesejlklub.dk.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer til mødet. Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis du ved at du kommer, så tilmeld dig gerne på Rokort, så vi har en ide om, hvor mange vi bliver.

Med venlig hilsen

Kajakledelsen